Gezondheidszorg

Gezondheidszorg: één van de grootste sectoren van de Nederlandse economie, in het brandpunt van de belangstelling en cruciaal voor het borgen van een toekomstbestendige maatschappij.

Het matchen van vraag en aanbod is een uitdaging voor alle betrokken partijen in deze markt. Excellentum is al decennia verbonden met verschillende spelers in deze keten: thuiszorg, verpleging, ARBO-diensten, (para)medische vrije beroepen maar ook met partijen die als financiële partners betrokken zijn zoals verzekeraars.

Contactpersoon

Gerard Braker

Kantoor Breda

Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Tel: +31 (0)76 410 0215

Kantoor Alkmaar

Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaar
Tel: +31 (0)72 820 0319

Kantoor Antwerpen

Ankerrui 9
2000 Antwerpen (B)

Tel: +32 475 56 63 27

Kantoor Johannesburg

145, 2nd Street Parkmore,
Sandton
2196 Johannesburg
South Africa

+27 (0)10 300 0242